Рубрика: Наукова медицина

Формування первинних живих організмів. Критичний рівень маси тіла

Гравітаційні сили не мали практично жодного значення у формуванні первинних живих організмів, де вирішальну роль грали інші фактори. Зокрема, кулястість, властива всім малорозмірним живим структурам, обумовлена силами поверхневого натягу. В той же час мешканці водних басейнів не можуть повністю ізолюватися від непрямого впливу сил притягання Землі (створюють, наприклад, струминну течію води), і життєдіяльність більш великих організмів неможлива без формування опорних…

Детальніше

Хірургічна діагностика в отиатрии. Показання до операції при підозрі на абсцес мозку

Хірургічна діагностика отиатрии застосовується головним чином при абсцесах скроневої частки і мозочка під час операції хворого вуха. При інших локалізаціях мозкового абсцесу все-таки невропатологів надається вирішальне слово. Хоча останнім часом нейрохірурги і тут заперечують, вважаючи що нейрохірург повинен вирішувати такі питання самостійно при абсцесах мозку, що розвивалися після вогнепальних поранень. Тэриан, наприклад, вказує, що «для хірурга не можна базуватися на…

Детальніше

Логарифмічна залежність біологічних параметрів. Коефіцієнт регресії

Підходячи з обережністю до отриманих даними, очевидно, слід говорити не про загальному законі природи, а лише про конкретно встановленої закономірною зв’язку біологічних параметрів ссавців з масою тіла. Цю закономірність в остаточному вигляді можна уявити наступним чином: біологічні параметри ссавців перебувають у лінійній логарифмічної залежності від маси їх тіла. Отже, в результаті проведеного пошуку закономірностей порівняльної чутливості ссавців до отрут і…

Детальніше

Потреба людини в повітрі. Газообмін у людини і тварин

Що стосується вікові відмінностей людини потреби повітря, то показники дихального об’єму в мілілітрах на 1 кг маси тіла виявилися досить цікавими: за величинами хвилинного об’єму дихання діти перших місяців і років життя в розрахунку на 1 кг маси тіла перевершують дорослих в 2-2,3 рази, але загальний добовий об’єм дихання і, відповідно, надходження токсичних атмосферних забруднень у цих дітей мало відрізняється…

Детальніше

Міжвидові відмінності водоспоживання. Дитячі гігієнічні нормативи води

Слід врахувати і протилежну спрямованість коефіцієнтів міжвидових відмінностей водоспоживання та суми коефіцієнта екстраполяції та коефіцієнта вікових відмінностей водоспоживання. Перший з них вимагає підвищення параметрів токсичності речовин для людини, а два інших — зниження (посилення) токсикологічних параметрів, особливо у разі вираженої чутливості людини до дії досліджуваного речовини. Природно, необхідно нівелювати ці розбіжності і використовувати єдиний, узагальнений коефіцієнт (Коб) перенесення токсикологічних даних…

Детальніше

Коефіцієнти розходження чутливості людини і тварин. Залежність токсичності від маси тіла

На підставі послідовного аналізу видових відмінностей встановлено, що до дії більшості хімічних сполук людина чутливіша тварин, але не більш ніж у 5-10 разів, і лише в деяких випадках — в 10-25 разів. До вегетотропным лікарських речовин (алкалоїдів) людина чутливіша тварин в 25-450 разів і більше. Для судження про характер і ступінь видових відмінностей практично в рівній мірі можна орієнтуватися на…

Детальніше

Визначення ефективності методу для визначення токсичності. Розрахункові показники токсичності речовин для людини

Поставивши перед собою цю задачу на першому етапі перевірочних досліджень, ми обмежилися вивченням приватного питання — як оцінити придатність розрахункового методу для знаходження невідомих параметрів токсичності речовин для інших видів тварин. Іншими словами, спираючись на вже встановлені показники гострої токсичності речовин для чотирьох видів тварин, ми повинні були визначити величини среднелетальных доз ще для одного якого-небудь виду, і отримані розрахунковим…

Детальніше

Критичні паренхіматозні органи. Видові відмінності паренхіматозних органів

Наші дослідження підтвердили наявність кореляційного зв’язку між масою паренхіматозних органів і масою тіла ссавців, причому цей зв’язок добре апроксимується рівнянням прямолінійної регресії. Лише показники об’єму крові не залежать від маси тіла, але і ці величини при нанесенні на графік розташовуються у вигляді прямої лінії, паралельної осі абсцис. Що стосується отриманих значень коефіцієнтів регресії, то саме вони були покликані вирішити питання…

Детальніше

Вплив токсичних речовин на людину і тварин. Вплив нітратів на тварин і людини

При послідовному вивченні порівняльної чутливості людини і тварин до дії токсичних речовин дуже важливо провести зіставлення параметрів їх хронічної токсичності, оскільки при вирішенні питань екстраполяції експериментальних даних на людину особлива увага приділяється саме перенесення результатів дослідження хронічних інтоксикацій. Для досягнення поставленої задачі корисними опинилися матеріали вивчення стану здоров’я людей, довгостроково споживали питну воду з різними концентраціями шкідливих речовин. Ті ж…

Детальніше

Видова чутливість тварин. Порівняння чутливості людини і тварин фармакологічних доз

Величини коефіцієнтів залежать також від видових відмінностей чутливості тварин. Ламаний характер наведених кривих переконливо свідчить про помітні відмінності чутливості окремих видів ссавців до дії як токсичних, так і лікарських речовин. При виборі виду лабораторних тварин, найбільш близького до людини по чутливості до отрути, на перший погляд здається, що перевагу слід віддати кішок, кроликів і морських свинок. При спробі більш обґрунтовано…

Детальніше