Рубрика: Наукова медицина

Клінічний аналіз ведення комбінованих абсцесів мозку

Об’єднані абсцеси мозочка, як і комбіновані абсцеси великого мозку, протікають надзвичайно важко. Але заслуговує на увагу той факт, що з наведених раніше чотирьох варіантів у трьох випадках комбінованого абсцесу мозочка ми все-таки мали сприятливі результати. Розібрані тут об’єднані випадки не настільки щасливі: всі вони закінчилися летально. Подібних важких результатів ми наводимо 13, з них 8 дорослих, дітей 5; вік від…

Детальніше

гуппі Риби і дафнії. Значення біологічних тестів в токсикології

Крім тест-об’єктів клітинного рівня, для експрес-контролю якості води часто використовують багатоклітинних представників водної фауни—дафній і риб, що знайшло відображення в «Методичних рекомендаціях щодо застосування методів біотестування для оцінки якості води в системах господарсько-питного водопостачання». Хоча автори цього методичного документа в цілому з обережністю підходять до оцінки токсичності проб води за результатами біотестування, тим не менш конкретних даних про концентраціях реагування…

Детальніше

Корекція показників ГДК. Екстраполяція токсикологічних даних у гігієні навколишнього середовища

Узагальнюючи представлені матеріали, слід укласти, що рішення проблеми екстраполяції в кінцевому підсумку полягає в корекції параметрів токсикометрии, виявлених у хронічному експерименті на лабораторних тваринах. Перехід на більш низькі значення максимальних рівнів недіючих концентрацій для встановлення безпечних для населення величин ГДК необхідний і можливий лише за умови врахування не тільки коефіцієнтів міжвидових відмінностей до токсичної дії речовин (лабораторні тварини — людина),…

Детальніше