Рубрика: Наукова медицина

Фактори що впливають на розвиток організму. Біологічні форми руху матерії

Навіть глибокий аналітичний підхід не завжди, однак, застосуємо до явищ життя. При розгляді біологічної ролі сил гравітації не повинно створюватися спрощене уявлення про те, що організм — це лише агломерат морфологічних структур, проста сукупність опорних та спеціалізованих тканин. Істинне подання про організм як складною взаємопов’язаною і взаимообусловленной біологічній системі можна отримати при більш широкому підході, логічно поєднуючи методи аналізу і…

Детальніше

Поєднання абсцесу мозочка з менінгітом

4/IX в Архангельську ЛОР клініку була доставлена з села дівчинка П-на, 4 років, з запискою такого змісту: «Терміново. Направляється дівчинка II-на р. в Архангельськ до лікаря-невропатолога для консультації і подальшого лікування. Необхідна операція. Діагноз: менінгеальні явища. Nystagmus. Otitis chronica. Температура 36,5. Зі слів матері з’ясувалося, що дівчинка повторно хворіла на запалення легень, перенесла кір, ускладнену двостороннім гнійним отитом; з правого…

Детальніше

Критичні паренхіматозні органи. Видові відмінності паренхіматозних органів

Наші дослідження підтвердили наявність кореляційного зв’язку між масою паренхіматозних органів і масою тіла ссавців, причому цей зв’язок добре апроксимується рівнянням прямолінійної регресії. Лише показники об’єму крові не залежать від маси тіла, але і ці величини при нанесенні на графік розташовуються у вигляді прямої лінії, паралельної осі абсцис. Що стосується отриманих значень коефіцієнтів регресії, то саме вони були покликані вирішити питання…

Детальніше

Вплив токсичних речовин на людину і тварин. Вплив нітратів на тварин і людини

При послідовному вивченні порівняльної чутливості людини і тварин до дії токсичних речовин дуже важливо провести зіставлення параметрів їх хронічної токсичності, оскільки при вирішенні питань екстраполяції експериментальних даних на людину особлива увага приділяється саме перенесення результатів дослідження хронічних інтоксикацій. Для досягнення поставленої задачі корисними опинилися матеріали вивчення стану здоров’я людей, довгостроково споживали питну воду з різними концентраціями шкідливих речовин. Ті ж…

Детальніше

Видова чутливість тварин. Порівняння чутливості людини і тварин фармакологічних доз

Величини коефіцієнтів залежать також від видових відмінностей чутливості тварин. Ламаний характер наведених кривих переконливо свідчить про помітні відмінності чутливості окремих видів ссавців до дії як токсичних, так і лікарських речовин. При виборі виду лабораторних тварин, найбільш близького до людини по чутливості до отрути, на перший погляд здається, що перевагу слід віддати кішок, кроликів і морських свинок. При спробі більш обґрунтовано…

Детальніше

Лабіринтит і абсцес мозочка. Проблеми діагностики абсцесів мозочка

симптоми лабиринтита вельми схожі з симптомами абсцесу мозочка — загальновідомо. Тому і в разі 26, у хворого Жу-ва невропатолог не знайшов даних на користь абсцесу мозочка, а висловився категорично за менінгіт. Хворий экзитировал. Секція виявила абсцес лівої півкулі мозочка і лабіринтит. Менінгіту не виявилося. Аналогічний процес мав і юнак Ев-киї доставлений в нашу клініку каретою Швидкої допомоги з діагнозом менінгіт….

Детальніше

Смертельні дози отрут для людини. Смертельні дози токсинів для тварин

В результаті проведеної роботи з достатньою точністю був визначений рівень смертельних доз різних хімічних сполук, причому, за даними більшості авторів, ці величини для кожної речовини відрізнялися не більше ніж у 2-3 рази. Речовини, для яких вдалося знайти тільки одну або дві неспівпадаючі дози, виключалися. Не брали до уваги також величини смертельних доз для дітей та осіб літнього віку (старше 70…

Детальніше

Симптоми, діагностика і лікування пухлини головного мозку. Рак мозку

На жаль, пухлини головного і спинного мозку зустрічаються сьогодні не рідко. Вони становлять близько 5% хворих, у яких були виявлені різні новоутворення в організмі. Причиною, що сприяє розвитку пухлини головного мозку, може бути черепно-мозкова травма, часте рентгенівське опромінення голови, вплив вінілхлориду — газу, що застосовується при виготовленні виробів з пластмаси, аспартама — замінника цукру, яке додають в газовані напої, тривале…

Детальніше

Види серцевої недостатності.

Класифікація видів серцевої недостатності заснована на критеріях походження (миокардиальная і перевантажувальна), швидкості розвитку (гостра та хронічна), переважного ураження відділу серця (лівошлуночкова і правошлуночкова), переважної недостатності фази серцевого циклу (систолічна і діастолічна) і первинність ураження (кардиогенная і некардиогенная). Виділені на основі цих критеріїв види серцевої недостатності перераховані на малюнку. Види серцевої недостатності за походженням За цим критерієм виділено миокардиальная, перевантажувальна і…

Детальніше

Поєднання гнійного плевриту і абсцесу мозочка

29/XII в Архангельську ЛОР клініки в кареті «Швидкої допомоги» був перевезений з нервового відділення Заходів-А. Ф., 20 років, з діагнозом: «Загострений хронічний гнійний лівобічний отит, менінгіт». (Іст. бол. № 9106). В прикладеній виписці з історії хвороби № 4433 лікар нервового відділення вказує наступне: „Ліве вухо болить з раннього дитячого віку. В даний час хвороба почалася 14/ХІІ, коли Мпр-в відчув головний…

Детальніше