Рубрика: Наукова медицина

Вплив маси тіла на тривалість життя. Маса тіла та показники теплопродукції

Найбільш вражаючими виявилися результати зіставлення середньої тривалості життя ссавців з масою їхнього тіла. Вихідні величини середньої тривалості життя 70 видів ссавців були взяті з праць А. В. Нагірного і співавт. (1963), А. Комфорту (1967), А. Е. Брема (2007), W. S. Spector (1956). У різних видів тварин, непорівнянних між собою за умов існування та живлення, середня тривалість життя, один з основних…

Детальніше

Значення гравітаційних сил для організму. Укрупнення різних видів тварин

Конструктивна роль гравітаційних сил Землі у перетворенні морфологічних структур тварин була надзвичайно різноманітною, і саме цей фактор в кінцевому підсумку визначив загальний вигляд і форму тварин, диференціацію тіла (спина і живіт, верхня і нижня частина тощо). Роль сил гравітації у відносному перерозподіл внутрішніх морфологічних структур не могла також не позначитися на асоційованому зміні вмісту біохімічних компонентів та функціональної діяльності фізіологічних…

Детальніше

Дисбаланс іонів і рідини при коронарної недостатності. Розлади механізмів регуляції серцевої діяльності.

Іонний дисбаланс при коронарної недостатності розвивається слідом за розладами енергозабезпечення кардіоміоцитів і пошкодженням їх мембран і ферментів або одночасно з ними. Дисбаланс іонів і води при коронарної недостатності, що розвивається при ішемії міокарда, відноситься як до загального вмісту іонів і рідини в клітинах і тканини міокарда в цілому, так і усередині — і позаклітинної співвідношенням окремих іонів (насамперед Na+, K+,…

Детальніше

Фактори що впливають на розвиток організму. Біологічні форми руху матерії

Навіть глибокий аналітичний підхід не завжди, однак, застосуємо до явищ життя. При розгляді біологічної ролі сил гравітації не повинно створюватися спрощене уявлення про те, що організм — це лише агломерат морфологічних структур, проста сукупність опорних та спеціалізованих тканин. Істинне подання про організм як складною взаємопов’язаною і взаимообусловленной біологічній системі можна отримати при більш широкому підході, логічно поєднуючи методи аналізу і…

Детальніше

Поєднання абсцесу мозочка з менінгітом

4/IX в Архангельську ЛОР клініку була доставлена з села дівчинка П-на, 4 років, з запискою такого змісту: «Терміново. Направляється дівчинка II-на р. в Архангельськ до лікаря-невропатолога для консультації і подальшого лікування. Необхідна операція. Діагноз: менінгеальні явища. Nystagmus. Otitis chronica. Температура 36,5. Зі слів матері з’ясувалося, що дівчинка повторно хворіла на запалення легень, перенесла кір, ускладнену двостороннім гнійним отитом; з правого…

Детальніше

Критичні паренхіматозні органи. Видові відмінності паренхіматозних органів

Наші дослідження підтвердили наявність кореляційного зв’язку між масою паренхіматозних органів і масою тіла ссавців, причому цей зв’язок добре апроксимується рівнянням прямолінійної регресії. Лише показники об’єму крові не залежать від маси тіла, але і ці величини при нанесенні на графік розташовуються у вигляді прямої лінії, паралельної осі абсцис. Що стосується отриманих значень коефіцієнтів регресії, то саме вони були покликані вирішити питання…

Детальніше

Регресійний аналіз. Лінійна залежність біологічних параметрів

Математична техніка регресійного аналізу розроблена саме для виявлення подібних степеневих залежностей. В біології одна з перших спроб застосувати регресійний аналіз для оцінки різних форм росту організму була зроблена J. Huxley в 1924 р. В аналогічних дослідженнях J. Needham (1934) була вивчена степенева залежність ряду біохімічних параметрів від маси тіла, але в основному теж в плані онтогенезу. Запропонований цими авторами термін…

Детальніше

Відміну рослин від вищих тварин. Особливості метаболізму речовин у людини

справді, вищі рослини і мікроорганізми здатні синтезувати всі амінокислоти, а тварини тільки 8— 10 з 20 незамінних амінокислот. Те ж саме відноситься до ряду вітамінів, зокрема вітамінів групи В. Це обумовлено мутаційним зміною генетичної інформації у ті давні часи, коли формувалися типи обміну речовин у рослин і тварин. Прагнення природи використовувати будь-яку можливість економії генів, необхідних для синтезу складних білків,…

Детальніше

Об’єднані вушні (отогенні) абсцеси мозочка

Синдром отогенного абсцесу мозочка нам не зустрівся ні в одному з наведених випадків. Отже, протягом восьми років ми але мали можливості спостерігати скупчення відомих ознак цього захворювання. Таким чином, можна було б сказати, що в переважній більшості випадків отогенні абсцеси мозочка протікають неврологічно неясно. Якщо прийняти цю формулювання за основу, то стає очевидною необхідність перегляду апробованої симптоматології даного захворювання, щоб…

Детальніше

Смертельні дози отрут для людини. Смертельні дози токсинів для тварин

В результаті проведеної роботи з достатньою точністю був визначений рівень смертельних доз різних хімічних сполук, причому, за даними більшості авторів, ці величини для кожної речовини відрізнялися не більше ніж у 2-3 рази. Речовини, для яких вдалося знайти тільки одну або дві неспівпадаючі дози, виключалися. Не брали до уваги також величини смертельних доз для дітей та осіб літнього віку (старше 70…

Детальніше