Рубрика: Наукова медицина

Критичні паренхіматозні органи. Видові відмінності паренхіматозних органів

Наші дослідження підтвердили наявність кореляційного зв’язку між масою паренхіматозних органів і масою тіла ссавців, причому цей зв’язок добре апроксимується рівнянням прямолінійної регресії. Лише показники об’єму крові не залежать від маси тіла, але і ці величини при нанесенні на графік розташовуються у вигляді прямої лінії, паралельної осі абсцис. Що стосується отриманих значень коефіцієнтів регресії, то саме вони були покликані вирішити питання…

Детальніше

Вплив токсичних речовин на людину і тварин. Вплив нітратів на тварин і людини

При послідовному вивченні порівняльної чутливості людини і тварин до дії токсичних речовин дуже важливо провести зіставлення параметрів їх хронічної токсичності, оскільки при вирішенні питань екстраполяції експериментальних даних на людину особлива увага приділяється саме перенесення результатів дослідження хронічних інтоксикацій. Для досягнення поставленої задачі корисними опинилися матеріали вивчення стану здоров’я людей, довгостроково споживали питну воду з різними концентраціями шкідливих речовин. Ті ж…

Детальніше

Видова чутливість тварин. Порівняння чутливості людини і тварин фармакологічних доз

Величини коефіцієнтів залежать також від видових відмінностей чутливості тварин. Ламаний характер наведених кривих переконливо свідчить про помітні відмінності чутливості окремих видів ссавців до дії як токсичних, так і лікарських речовин. При виборі виду лабораторних тварин, найбільш близького до людини по чутливості до отрути, на перший погляд здається, що перевагу слід віддати кішок, кроликів і морських свинок. При спробі більш обґрунтовано…

Детальніше

Лабіринтит і абсцес мозочка. Проблеми діагностики абсцесів мозочка

симптоми лабиринтита вельми схожі з симптомами абсцесу мозочка — загальновідомо. Тому і в разі 26, у хворого Жу-ва невропатолог не знайшов даних на користь абсцесу мозочка, а висловився категорично за менінгіт. Хворий экзитировал. Секція виявила абсцес лівої півкулі мозочка і лабіринтит. Менінгіту не виявилося. Аналогічний процес мав і юнак Ев-киї доставлений в нашу клініку каретою Швидкої допомоги з діагнозом менінгіт….

Детальніше

Вплив маси тіла на тривалість життя. Маса тіла та показники теплопродукції

Найбільш вражаючими виявилися результати зіставлення середньої тривалості життя ссавців з масою їхнього тіла. Вихідні величини середньої тривалості життя 70 видів ссавців були взяті з праць А. В. Нагірного і співавт. (1963), А. Комфорту (1967), А. Е. Брема (2007), W. S. Spector (1956). У різних видів тварин, непорівнянних між собою за умов існування та живлення, середня тривалість життя, один з основних…

Детальніше

Значення гравітаційних сил для організму. Укрупнення різних видів тварин

Конструктивна роль гравітаційних сил Землі у перетворенні морфологічних структур тварин була надзвичайно різноманітною, і саме цей фактор в кінцевому підсумку визначив загальний вигляд і форму тварин, диференціацію тіла (спина і живіт, верхня і нижня частина тощо). Роль сил гравітації у відносному перерозподіл внутрішніх морфологічних структур не могла також не позначитися на асоційованому зміні вмісту біохімічних компонентів та функціональної діяльності фізіологічних…

Детальніше

Види серцевої недостатності.

Класифікація видів серцевої недостатності заснована на критеріях походження (миокардиальная і перевантажувальна), швидкості розвитку (гостра та хронічна), переважного ураження відділу серця (лівошлуночкова і правошлуночкова), переважної недостатності фази серцевого циклу (систолічна і діастолічна) і первинність ураження (кардиогенная і некардиогенная). Виділені на основі цих критеріїв види серцевої недостатності перераховані на малюнку. Види серцевої недостатності за походженням За цим критерієм виділено миокардиальная, перевантажувальна і…

Детальніше

Поєднання гнійного плевриту і абсцесу мозочка

29/XII в Архангельську ЛОР клініки в кареті «Швидкої допомоги» був перевезений з нервового відділення Заходів-А. Ф., 20 років, з діагнозом: «Загострений хронічний гнійний лівобічний отит, менінгіт». (Іст. бол. № 9106). В прикладеній виписці з історії хвороби № 4433 лікар нервового відділення вказує наступне: „Ліве вухо болить з раннього дитячого віку. В даний час хвороба почалася 14/ХІІ, коли Мпр-в відчув головний…

Детальніше

Коефіцієнти відмінності токсичності доз. Гостра токсичність речовин для людини

Далі слід було б перейти до розрахунку коефіцієнтів розходження чутливості людини і тварин, проте вихідні дані ще повністю не відповідали всім необхідним умовам порівнянності порівнюваних показників за ступенем ефекту дії. У самому справі, для тварин показники їх чутливості до отрути виражалися величинами среднесмертельных доз, при розрахунку яких враховувалося співвідношення кількості загиблих і тих, хто вижив тварин. Що стосується даних для…

Детальніше

Методичні помилки в експерименті. Санітарно-токсикологічний експеримент

Цими правилами керуються всі країни світу при створенні сучасних випробувальних токсикологічних лабораторій, відомих як GLP (good Laboratory Practice). Одночасно при роботі з тваринами необхідно враховувати, що ВООЗ зареєструвала до 200 зоонозів, тобто захворювань, які прямо чи опосередковано передаються від тварин до людини, що в свою чергу вимагає дотримання правил безпеки працівниками вивариев та експериментаторами. Що ж стосується кількісних відмінностей в…

Детальніше