Видова чутливість тварин. Порівняння чутливості людини і тварин фармакологічних доз

Величини коефіцієнтів залежать також від видових відмінностей чутливості тварин. Ламаний характер наведених кривих переконливо свідчить про помітні відмінності чутливості окремих видів ссавців до дії як токсичних, так і лікарських речовин. При виборі виду лабораторних тварин, найбільш близького до людини по чутливості до отрути, на перший погляд здається, що перевагу слід віддати кішок, кроликів і морських свинок.

При спробі більш обґрунтовано вирішити цю задачу була вибрано група речовин, для яких були смертельні дози не менше ніж з трьох зазвичай використовуються в дослідах шести видів лабораторних тварин (миші— собака). Виявилося, що до дії 154 речовин миші найбільш чутливі у 18 випадках, щури — в 14, морські свинки — 24, кішки — 38, кролики — 28 і собаки — 44.

У деяких випадках найбільш чутливими опинилися відразу дві-три види тварин. Ці дані показують, що чутливими були представники всіх видів, хоча і вимальовується чітка тенденція: чим крупніше тварини, тим вище їх чутливість.

чутливість тварин

В залежності від індивідуальних властивостей кожного конкретного хімічного з’єднання і використаних у дослідах видів тварин суттєво змінюються коефіцієнти відмінності, а отже, і коефіцієнти екстраполяції. Якщо не може бути універсальної моделі для проведення токсикологічних досліджень, то відповідно не може і не повинно бути «універсального» коефіцієнта екстраполяції.

Очевидно, завдання по визначенню коефіцієнта екстраполяції у кожному конкретному випадку повинно вирішуватися індивідуально для досліджуваних речовин та використаних у дослідах видів тварин.

Метод оцінки порівняльної чутливості людини і тварин за показниками фармакологічних доз лікарських засобів був успішно апробований, хоча і на обмеженому матеріалі (8 речовин). Величини фармакологічних доз в основному були взяті з «Державної фармакопеї СРСР», де вказані вищі вищі разові і добові дози лікарських препаратів для людини.

Особливий інтерес представляли вищі добові дози (найвищі найбільш часто застосовувані дози для тварин), оскільки саме ці величини відносяться до показників, отриманих за умов багаторазового дії речовин на організм. У зв’язку з цим при пошуку додаткових даних основну увагу приділено керівництву ветеринарної фармакології, де вказані величини фармакологічних доз в основному для великих і дрібних сільськогосподарських тварин, собак і кішок. Приваблювали також джерела, що містять аналогічну інформацію для дрібних лабораторних тварин.